Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για την διαθεσιμότητα των αναρτημένων σε αυτή προϊόντων. Σε περίπτωση υποβληθείσας παραγγελίας προϊόντος που έχει εξαντληθεί λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης της ιστοσελίδας, θα επικοινωνήσει μαζί σας αντιπρόσωπος για τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε.