Ο ιστότοπος https://ylika-ammobolis.gr ανήκει στην ομόρρυθμο εταιρεία Α. Τυροσβούτης και ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Pytheas Group, αντικείμενο την εμπορία υλικών και μηχανημάτων αμμοβολής και βιομηχανικής βαφής και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, ΑΦΜ:998750286 – Γ’ ΔΟΥ Πατρών με έδρα στην ΒΙΠΕ Πατρών Ο.Τ. 10.

Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας καλούνται να ενημερωθούν για τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις καθώς με την συνέχεια της περιήγησης τους σε αυτή, τους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η Pytheas Group διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας με έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιήσεων/ανανεώσεων. Οι αναρτημένες πληροφορίες και χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι αληθή και ει δυνατόν ακριβή. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν ακούσια λάθη – τυπογραφικά ή τεχνικής φύσεως.